Alles over de voor- en nadelen van de Cloud

Alles over de voor- en nadelen van de Cloud2019-05-14T15:36:06+00:00

Zakelijk in de Cloud. Wat zijn de voor- en nadelen?

Werken in de Cloud heeft het afgelopen decennium een enorme vlucht genomen. Gezien de vele voordelen die dit biedt, is dat niet verwonderlijk. Toch is het verstandig goed na te denken voor je bedrijfsmatig de stap (deels of in zijn geheel) naar de Cloud zet. Het kan namelijk gevolgen hebben voor je bedrijf waar je een goed beeld van moet hebben voordat je de transitie maakt. Wat de voordelen en nadelen van werken ín en met de Cloud precies zijn? We zetten het op een rij.

De voordelen van de Cloud

  • Beschikbaarheid, overal en altijd. In het openbaar vervoer, thuis aan de keukentafel of op je vakantieadres: een internetverbinding volstaat om u en uw medewerkers overal en altijd in te laten loggen op de werkomgeving en aan de slag te gaan. Goed voor de productiviteit en om files te vermijden!
  • Grip op de kosten. De overstap naar werken in de Cloud houdt doorgaans in dat de investeringen in eigen servers (goeddeels) wegvallen. De servercapaciteit die benodigd is, huurt u simpelweg in. Omdat dit op maat kan worden aangeboden, zijn de kosten hiervoor doorgaans lager dan die van een server in eigen beheer. Dit omdat Cloudleveranciers hun diensten op grote schaal aanbieden en capaciteit verdeeld kan worden over verschillende klanten. Daarnaast hebt u binnen de Cloud veelal te maken met vaste bedragen per medewerker per maand waardoor onverwachte kosten (door bijvoorbeeld storingen of software-updates) uitblijven.
  • Flexibiliteit. Normaal gesproken betaalt u in de Cloud alleen voor de capaciteit die u nodig hebt. Heeft u (tijdelijk) extra medewerkers in dienst? Op- of afschalen is een kwestie van een telefoontje naar de leverancier.
  • Veiligheid en continuïteit. Een goed ingerichte Cloudomgeving betekent minder risico op datalekken. Data wordt niet meer lokaal op een pc of laptop opgeslagen, maar op een beveiligde centrale server. Als een laptop gestolen wordt , leidt dat dus niet automatisch tot een datalek. Uiteraard dient een laptop alsnog van login met gebruikersnaam en wachtwoord te zijn voorzien. Ook als een laptop of pc defect raakt, is het handig wanneer bestanden en applicaties centraal in de Cloud staan. U kunt dan simpelweg op een ander apparaat inloggen om verder te werken aan het document waar u mee bezig was.
  • Meer focus op kernactiviteiten. Als bedrijf hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de veiligheid van de IT-omgeving, updates of onderhoud. Uw Cloudleverancier zorgt ervoor dat de omgeving naar behoren werkt. Mocht er toch een incident optreden, dan zijn er bij de leverancier experts aanwezig om dit snel op te lossen. Uw eigen mensen kunnen zich dus richten op de kernactiviteiten van het bedrijf.
  • Efficiënter samenwerken. Alle documenten en applicaties staan centraal in de Cloud. Daardoor wordt het samenwerken en communiceren met uw medewerkers eenvoudiger. Iedereen heeft immers toegang tot dezelfde informatie. Dat scheelt mailverkeer, misverstanden en dubbel werk.

De nadelen van de Cloud

  • Minder grip op data. Veel organisaties zijn terughoudend bij het uit handen geven van data (applicaties en bestanden) aan een externe partij. Het verleden leerde dankzij verschillende datalekken en inbraken dan ook dat hier grond voor is. Wanneer uw gegevens op een server in de VS worden opgeslagen door uw Cloudleverancier, dan vallen deze onder Amerikaanse wetgeving. Dat kan juridische consequenties hebben omdat die van de Europese en Nederlandse wet afwijkt op punten als privacy. Bij de keuze voor een Cloudleverancier dient dan ook opgelet te worden waar de servers fysiek staan waar (dus) de bedrijfsgegevens worden bewaard. Bij Werkplek Standby wordt het datacentrum van Computel in Apeldoorn gebruikt.
  • Maatwerk versus standaard. Clouddiensten bestaan veelal uit standaardoplossingen. Office365 is hier een voorbeeld van. Het is een generiek product dat voor vrijwel iedere organisatie bruikbaar is, maar bepaalde specialistische features mist die bijvoorbeeld in een ERP-pakket worden gebruikt. Bij laatstgenoemde is van belang dat onderzocht wordt of het naar de Cloud gemigreerd kan worden en daarbij volledig functioneel blijft.
  • Afhankelijkheid van internet. Een stabiele internetverbinding is cruciaal bij het werken in de Cloud. De meeste Cloudleveranciers garanderen een beschikbaarheid van 99% of meer, maar uw Internet Service Provider (ISP) dient u ook te voorzien van een verbinding met dezelfde uptime. Ga goed na of die 99% voor u toereikend is.
  • Kosten migratie. Wanneer eenmaal is overgegaan op werken in de Cloud, dan zullen de maandelijkse lasten doorgaans lager uitvallen. Met de kosten van migratie naar de Cloud dient echter wel rekening te worden gehouden. Het migreren van data en applicaties van de ene naar de andere server kan in veel gevallen snel en voordelig; het blijft echter specialistisch werk. Laat u dan ook goed informeren over de tijdsspanne die gemoeid gaat met de migratie van uw (maatwerk) applicaties.

Ons advies
Een overstap naar de Cloud heeft impact op uw bedrijf. Het is dan ook verstandig om de voor- en nadelen goed af te wegen voor u uw IT omgeving definitief bij een externe partij onderbrengt. De keuze voor de Cloud hoeft niet alles-of-niets te zijn. Ook hybride oplossingen zijn mogelijk. Werkt u met applicaties die op het punt staan vervangen te worden of met vertrouwelijke gegevens die je liever binnenshuis houdt? Soms is het verstandig deze systemen en/of databases dan lokaal te laten staan terwijl de overige applicatie en gegevens wel gemigreerd worden naar een extern datacentrum.
Het nadeel van zo’n hybride situatie is dat u niet alle voordelen van de Cloud hebt. Daardoor kunt u in een ‘net-niet-situatie’ terecht komen… Tijdelijk kan het echter een goede oplossing zijn. Neemt u gerust contact met ons op om uw overwegingen met ons door te nemen!